SĘDZIWI STARCY

Szczególne znaczenie przy­wiązuje się do udziału w ogólnej strukturze ludności nielicznej grupy sędziwych starców. Przechodząc do omówienia tego niezwykle in­teresującego zagadnienia, pragnąłbym przy­pomnieć, że nie jestem zwolennikiem zaliczania do tej grupy osób w wieku powyżej stu, a na­wet 90 lub 85 lat. Ze względów omówionych w poprzednim rozdziale opowiadam się za klasy­fikacją dwudzielną, zgodnie z którą okres sę­dziwej starości rozpoczyna się po ukończeniu 80 roku życia. Stosując tę klasyfikację i posłu­gując się przykładem podobnym do wykorzy-stanego w omówieniu dynamiki liczebności ca­łej grupy osób w starszym wieku, moglibyśmy stwierdzić, że liczba sędziwych starców na całym świecie w 1950 r. mniej więcej odpo­wiadała liczbie ludności, jaką wówczas legity­mowała się Rumunia, w 1975 r. zwiększyła się do poziomu, jakim pod względem ogólnego za­ludnienia o 10 lat wcześniej legitymowała się Polska, natomiast w 2000 r. najprawdopodob­niej zbliży się do poziomu zaludnienia w 1990 r. Francji lub Włoch.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)