RÓŻNICA W PRZYPADKACH

Różnica we wszystkich przypadkach pozostaje w zależności od cząstkowej wymieralności w danym przedziale wieku. Informacje zawarte w każdej tablicy trwania życia umożliwiają dokładne obliczenie liczby lat przeżytych w dowolnym okresie, m.in. w okresiee starości. Umożliwiają zatem udziele­nie odpowiedzi na pytanie, które zadałem sa­memu sobie i czytelnikom na samym początku niniejszego rozdziału, a mianowicie: jak długo trwa starość?Wykorzystuje się w tym celu dwa parametry zaczerpnięte z tablic trwania życia, a mianowi­cie: Ty (fundusz osobolat) i lx (liczbę dożywa­jących wieku a:). Po to na przykład, by odpo­wiedzieć na powyższe pytanie i obliczyć przeciętny czas trwania starości (od umow­nego jej progu, który, jak poprzednio usta­liliśmy, przypada na 65 rok życia, do począt­ku sędziwej starości, która rozpoczyna się w 80 roku życia), wystarczy różnicę mię­dzy funduszami osobolat w wieku 65 i 80 lat podzielić przez liczbę osób dożywają­cych — według tablic trwania życia — 65 roku życia.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)