ROZMIESZCZENIE REGIONALNE I STRUKTURA

Tymczasem w re­gionach rozwijających się tempo wzrostu iloś­ciowego tej grupy stale się zwiększa. Już w la­tach 1965—1970 zrównało się ono z tempem notowanym w regionach rozwiniętych (2,4%) a pod koniec stulecia będzie 2,5 raza od niego większe (odpowiednio: 3,2% i 1,2%). Po­dejmując próbę bardziej szczegółowego omó­wienia przestrzennego rozmieszczenia wielo­milionowej grupy osób w starszym wieku, wy­korzystam schemat klasyfikacyjny ONZ we­dług którego świat został podzielony na 24 re­giony zgrupowane w ośmiu tzw. wielkich ob­szarach (Afryka, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Azja Wschodnia, Azja Południowa, Europa, Oceania i ZSRR).Przy wszystkich swoich niezaprzeczalnych zaletach przytoczony schemat posiada też pew­ne wady.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)