ROBOCZE DEFINICJE

Nim jednak zaproponuję pewne definicje ro­bocze, które — w braku idealnych — powinny posłużyć jako podstawa wszystkich dalszych rozważań, pragnąłbym zwrócić uwagę na swo­isty paradoks. Polega on na tym, że od wczes­nego dzieciństwa obserwując starzenie się na­szych najbliższych, na co dzień, w ciągu nie­mal całego życia obcując z objawami starzenia się coraz liczniejszych osób naszego otoczenia, ba! w podświadomości nie pozostawiając miej­sca na przypuszczenie, że nas właśnie ten pro­ces może ominąć, wnioskowi temu przez długie lata nie dajemy przedrzeć się do świadomości i czujemy się zaskoczeni, kiedy nagle pierwsze rzeczywiste czy pozorne objawy starości do­strzegamy u samych siebie lub (co gorsza!) kie­dy kto inny je niedyskretnym wzrokiem wy­kryje i jeszcze bardziej niedyskretnie wypo­mni.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)