ROBOCZE DEFINICJE

Nim jednak zaproponuję pewne definicje ro­bocze, które — w braku idealnych — powinny posłużyć jako podstawa wszystkich dalszych rozważań, pragnąłbym zwrócić uwagę na swo­isty paradoks. Polega on na tym, że od wczes­nego dzieciństwa obserwując starzenie się na­szych najbliższych, na co dzień, w ciągu nie­mal całego życia obcując z objawami starzenia się coraz liczniejszych osób naszego otoczenia, ba! w podświadomości nie pozostawiając miej­sca na przypuszczenie, że nas właśnie ten pro­ces może ominąć, wnioskowi temu przez długie lata nie dajemy przedrzeć się do świadomości i czujemy się zaskoczeni, kiedy nagle pierwsze rzeczywiste czy pozorne objawy starości do­strzegamy u samych siebie lub (co gorsza!) kie­dy kto inny je niedyskretnym wzrokiem wy­kryje i jeszcze bardziej niedyskretnie wypo­mni.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)