PUBLIKACJA ONZ

Publikacja ONZ, w której po raz pierwszy zastosowano tego rodzaju wskaźniki, ukazała się ponad dwadzieścia lat temu. Jej autorzy ograniczyli się w zaproponowanej klasyfikacji do zastanej rzeczywistości i z im tylko znanych powodów zrezygnowali z próby uwzględnienia prognoz rozwoju ludności i wynikających z nich nieuniknionych zmian struktury wieku ludnoś­ci krajów rozwiniętych. Ostrożność jednak w takich przypadkach zazwyczaj nie popłaca. Kla­syfikacja zaproponowana przez autorów wspo­mnianej publikacji nie wytrzymała bowiem próby czasu i wymaga pewnych korekt. Rzecz bowiem w tym, że autorzy klasyfikacji ONZ rozróżniali tylko trzy stopnie starości demogra­ficznej i — mówiąc o społeczeństwach „mło­dych”, „dojrzałych” i „starych” — stwierdzali, że w pierwszym przypadku odsetek ludzi w starszym wieku (a więc w wieku 65 i więcej) nie przekracza 4%, w drugim mieści się w gra­nicach 4—7%, natomiast w trzecim — prze­wyższa 7%.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)