PRZYTŁACZAJĄCA WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW

Uwzględniając nie­zaprzeczalny chyba fakt, że w przytłaczającej większości przypadków śmierć jest ostatecznym, odroczonym w czasie wynikiem długotrwałego działania licznych czynników chorobowych i że charakter i natężenie chorobowości wpływały na przebieg procesu starzenia się osobniczego, powinniśmy najprawdopodobniej stosować róż­ne miary i skale dla minionych czasów, teraź­niejszości i przyszłości, różne też miary i skale dla krajów zaawansowanych w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz krajów w tym rozwoju opóźnionych.Sądzę, że metodyczne rozwiązanie tego prob­lemu staje się palącą potrzebą. Przyznam się jednak szczerze, że w chwili obecnej takiego rozwiązania jeszcze nie dostrzegam. Dzieląc się w tym miejscu z Czytelnikami pewnymi my­ślami i wskazując pewne kierunki przyszłych poszukiwań, mam nadzieję, że doprowadzą one w końcu do kuszącego swą pozadyskusyjną słusznością celu.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)