PRZEWIDYWANY OKRES

Podczas gdy regiony rozwinięte weszły w 1950 r. w późną fazę przejściową między młodością a starością demo­graficzną, w 1975 r. znalazły się w fazie starości właściwej i w 2000 r. zbliżą się do górnej jej granicy, regiony rozwijające się w 1950 r. znaj­dowały się na samym początku wczesnej fazy przejściowej między młodością a starością de­mograficzną, a w 1975 r. powróciły do fazy młodości demograficznej. Wystąpił w tym przy­padku omówiony wyżej. wpływ podwyższonej rozrodczości i przedłużenia przeciętnego trwa­nia życia, które spowodowały pewne odmłodze­nie struktury wieku ludności. Dopiero przewidywany w okresie perspektywicznym spadek stopy urodzeń, który według autorów prognozy ONZ obejmie regiony rozwijające się, spowo- woduje nieznaczne postarzenie się ich ludności i powrót do wczesnej fazy przejściowej między młodością a starością demograficzną.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)