PRZEWAGA ILOŚCIOWA KOBIET

Niewątpliwie w tym (podob­nie jak w istotnym zmniejszeniu tempa wzros­tu ilościowego grupy osób w starszym wieku w Europie i Ameryce Północnej oraz w ZSRR) dopatrywać się należy odroczonego wpływu wspomnianych wyżej wahań stopy i liczby urodzeń.Przewaga ilościowa kobiet nad mężczyznami jest cechą bodajże najbardziej typową dla struktury grupy osób w starszym wieku (in­tensywność tego zjawiska ocenia się na pod­stawie współczynnika feminizacji, którego wartosc odpowiada liczbie kobiet przypadających na tysiąc mężczyzn), przy czym wyjątki od te i generalnej reguły są niezmiernie rzadkie. Sto­pień feminizacji zależny przede wszystkim od nasilającej się wraz z wiekiem tzw. nadumieralnosci mężczyzn (wyjaśnię to pojęcie w na­stępnym rozdziale), jest zarazem zdetermino­wany przez złożony zespół czynników społecz­no-gospodarczych i dlatego wykazuje zróżnico­wanie regionalne.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)