PRZEŚWIADCZENIE BADACZY

Szczegółowe omawianie przyczyn starzenia się rozsadziłoby ramy i uniemożliwiło skupienie się na jej przedmio­cie zasadniczym, a mianowicie: na przebiegu tego procesu u poszczególnych osób i w skali całych populacji, na najistotniejszych zmia­nach, które w jego toku zachodzą oraz na ich konsekwencjach. Ograniczę się zatem do stwierdzenia, że poszukiwania przyczyn starze­nia się osobniczego rozpoczęto w niepamiętnych czasach z myślą o zapobieżeniu starości, złago­dzeniu jej przebiegu, odsunięciu jej początku na dalsze rubieże wieku i przedłużeniu życia. Myśli te przyświecały wszystkim badaczom za­równo w epokach, w których nie istniały jesz­cze ani nauki ścisłe, and też przyrodnicze, jak i w czasach najnowszych, w których powstała odrębna nauka o starości — gerontologia i spe­cjaliści — gerontolodzy uzyskali możliwość sze­rokiego wykorzystywania dorobku fizjologii i biochemii, genetyki i biologii molekularnej, psychologii i socjologii.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)