PRZEGLĄD I OCENA SCHEMATÓW

Zawdzięczają to osiąg­nięciom nie tylko kosmetologii, lecz również hi­gieny, i najprawdopodobniej zdają sobie srawę, że obydwie wymienione dziedziny wiedzy, mimo że powstały w zamierzchłej przeszłości, dopiero w naszych czasach wkroczyły w naj­burzliwszy okres rozwoju i z komnat pałaco­wych rozszerzyły swoje wpływy na mieszkania kwaterunkowe i spółdzielcze. Na nie też, na czasy najnowsze, przypadają najbardziej rady­kalne zmiany, które przyczyniły się do istotne­go przedłużenia przeciętnego trwania życia i odsunięcia na dalsze rubieże wieku nie tylko śmierci, lecz również starości. Obszernego przeglądu i oceny schematów klasyfikacyjnych wieku dokonał w swoim cza­sie E. Rosset. W ślad za nim, w poprzednich opracowaniach, także kilkakrotnie omawiałem to zagadnienie, co uprawnia mnie teraz do przytoczenia tylko wybranych informacji po­zostających w ścisłym związku z tematem.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)