PRZECIĘTNOŚĆ TRWANIA ŻYCIA KOBIET I MĘŻCZYZN

W przypadku tym wprawdzie nie mogę za­imponować czytelnikowi zbyt licznymi danymi, ale oto garść informacji pochodzących z kra­jów, w których najwcześniej zaczęto sporzą­dzać tablice trwania życia. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku 65 lat prze­dłużyło się w Anglii i Walii w okresie 1841 —1972 zaledwie o 1 rok, w Norwegii (w ciągu 150 lat) o 1,5 roku, we Francji (w jeszcze dłuż­szym, bo 180,-letnim okresie) — o 2 lata w Danii (w okresie ponad 160-letnim) — o 3 lata iylko w Holandii (w ciągu prawie 160 lat) i w ozwecji (w ciągu dwóch stuleci) przyrost tego wskaźnika osiągnął 4 lata. Przyrost przeciętnego dal­szego trwania życia w wieku 65 lat wynosił u nich (w podanych wyżej okresach): we Fran­cji i Norwegii oraz Anglii i Walii — około 4 lat w Danii 5,3 roku, w Szwecji 6 lat i w Ho­landii 7 lat. W tym samym czasie przeciętne dalsze trwanie życia noworodków zwiększyło się co najmniej o 26 lat (Norwegowie), a w kil­ku przypadkach — o ponad 40 lat (Szwedki, Holenderki i Francuzki).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)