PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA

Iloraz funduszu osobolat, którym dyspo­nują wszystkie jednocześnie urodzone osoby należące do danej populacji (T0), przez liczbę tych osób ( w większości tablic trwania życia równa się ona 100 tys.) odpowiada wartości przeciętnego dalszego trwania życia osób uro­dzonych w danym roku, dla którego — z uwzględnieniem aktualnie notowanych współczynników umieralności cząstkowej — została sporządzona tablica trwania życia. Przeciętne dalsze trwanie życia stanowi bo­daj najważniejszy i najczęściej używany para­metr omawianych tablic. Wskazuje bowiem, jakimi szansami dysponują osoby urodzone w danym roku i w danych warunkach społecz­no-gospodarczych, determinujących stan zdro­wia ludności. Wprawdzie tablice trwania życia uwzględniają tylko jeden z wielu wskaźni­ków stanu zdrowia społeczeństwa, a w dodatku wskaźnik negatywny, jakim jest umieralność, ale nie przeszkadza to — przy zachowaniu nie­zbędnego krytycyzmu — w stosowaniu tego wskaźnika nie tylko w demografii, lecz rów­nież w medycynie społecznej i nawet w wielu innych dziedzinach wiedzy.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)