PRZEBIEG STARZENIA SIĘ

Przebieg starzenia się ludności Oceanii zostanie zdeterminowany roz­wojem sytuacji w najludniejszym jej regionie Australii i Nowej Zelandii, które należą do grupy krajów rozwiniętych. Obszar Oceanii przez cały omawiany okres pozostaje w późnej fazie przejściowej między młodością a staroś­cią demograficzną. Na przeciwległym biegunie mapy starzenia się naszej planety znajduje się Afryka, którą przez cały okres 1950—2000 występuje jako ob­szar zdecydowanie najmłodszy, przy czym udział osób w wieku starszym w 1975 r. w po­równaniu z 1950 r. nawet nieco się zmniejszył i nie powróci do wyjściowego poziomu aż do końca okresu perspektywicznego. Podobne zja­wisko wystąpi również w Azji Południowej, która w 1950 r. przebywała we wczesnej fazie przejściowej między młodością a starością de­mograficzną, ale teraz powróciła do fazy mło­dości i pozostanie w niej również w 2000 r.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)