PRZEBIEG STARZENIA SIĘ

Przebieg starzenia się ludności Oceanii zostanie zdeterminowany roz­wojem sytuacji w najludniejszym jej regionie Australii i Nowej Zelandii, które należą do grupy krajów rozwiniętych. Obszar Oceanii przez cały omawiany okres pozostaje w późnej fazie przejściowej między młodością a staroś­cią demograficzną. Na przeciwległym biegunie mapy starzenia się naszej planety znajduje się Afryka, którą przez cały okres 1950—2000 występuje jako ob­szar zdecydowanie najmłodszy, przy czym udział osób w wieku starszym w 1975 r. w po­równaniu z 1950 r. nawet nieco się zmniejszył i nie powróci do wyjściowego poziomu aż do końca okresu perspektywicznego. Podobne zja­wisko wystąpi również w Azji Południowej, która w 1950 r. przebywała we wczesnej fazie przejściowej między młodością a starością de­mograficzną, ale teraz powróciła do fazy mło­dości i pozostanie w niej również w 2000 r.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)