PROBLEM WIEKU

Problem wieku maksymalnego pasjonował wielu gerontologów i demografów. Pomijając w tym miejscu dyskusję między autorami, Którzy byli zdania, że człowiek może osiągnąć wiek nie tylko 150, lecz nawet 200 lat, a bar­dziej ostrożnymi badaczami, którzy na podsta- wie licznych obserwacji oraz skrzętnej weryfi- kacji dokumentów i zeznań składanych przez skłonnych do swoistej kokieterii staruszków do­chodzili do wniosku, że granica wieku maksy­malnego przebiega na poziomie około 120 lat oddajmy głos A. Comfortowi. Wytrawny ten znawca omawianej problematyki pisze: „Wpro­wadzenie metryk urodzenia umożliwiło poło­żenie pewnej tamy nieograniczonemu opty­mizmowi i łatwowierności, z jaką przyjmowano rekordy długowieczności, dotyczące naszego własnego gatunku (nasza łatwowierność w od­niesieniu do innych gatunków jest niewątpli­wie zjawiskiem wtórnym).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)