PRÓBA USZEREGOWANIA

Wśród tych ostat­nich znalazły się prawie wszystkie kraje euro­pejskie (pominąłem tylko najmniejsze), jak również Argentyna, Kanada, Stany Zjednoczo­ne, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i ZSRR. Wśród krajów rozwijających się znalazło się natomiast 11 afrykańskich (Algieria, Egipt, Etiopia, Kenia, Maroko, Nigeria, RPA, Sudan, Tanzania, Uganda i Zair), 3 południowoamery­kańskie (Brazylia, Kolumbia i Meksyk) i 14 azja­tyckich (Afganistan, Birma, Bangladesz, Chiny, Filipiny, Indie, Indonezja, Iran, Korea Południowa, Pakistan, Sri Lanka, Tajlandia, Turcja i Wietnam).Próba uszeregowania wymienionych krajów w kolejności malejących współczynników sę­dziwej starości sprawiła mi pewną niespodzian­kę. Kolejność ta bowiem niewiele miała wspól­nego z powyżej omówioną kolejnością tychże krajów według malejących wartości współ­czynnika starości. W 1950 r. wśród krajówo    najwyższych wartościach współczynnika sta­rości sędziwej (powyżej 14%).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)