PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZGONU

Prawdopodobieństwo zgonu w ciągu roku przez osobę w wieku x ukończonych lat (qx) odpowiada iloczynowi liczby osób zmarłych w w wieku x ukończonych lat (dx) przez liczbę osób dożywających wieku x ukończonych lat (lx J). Wartość dx uzyskuje się z bieżącej infor­macji o ruchu naturalnym ludności. Jeżeli tab­lica trwania życia obejmuje, jak w omawianym przykładzie, nie rok, lecz kilka lat, dla wartości przyjmuje się liczbę średnią arytmetyczną. Jest rzeczą oczywistą, że w tym przypadku do­kładność tablicy wzrasta. Właśnie dlatego w niektórych krajach, jak np. w Szwecji, tablice trwania życia oblicza się na podstawie danych pochodzących z dłuższego, przeważnie całego dziesięcioletniego okresu międzyspisowego

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)