POTĘŻNIEJSZY WPŁYW

Od­czuwa jednak coraz widoczniejszy wpływ po­tężnej fali migracyjnej, która w drugiej poło- I wie XIX w. i pierwszej XX w. zwiększała li­czebność środkowych i najmłodszych grup jej  ludności. Teraz wchodzą one i — aż do końca okresu perspektywicznego — nadal będą wchodzić w okres starości i sędziwej starości. Siedząc dynamikę współczynnika sędziwej starości, warto odnotować, że w 1950 r. kształtował się on na poziomie niskim zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i w Afryce, Azji Południowej i Azji Wschodniej, przy czym  w żadnym z wyszczególnionych obszarów nie I osiągnął poziomu wysokiego. W 1975 r. współczynnik ten pozostał na poziomie nisk<m j nie tylko w Afryce oraz Azji Południowej i Wschodniej, lecz również w Ameryce Łaciń­skiej, natomiast w Ameryce Północnej osiąg­nął poziom wysoki.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)