POSZCZEGÓLNE ROCZNIKI

Przytoczone wyniki niezbicie świadczą, że po­chód poszczególnych roczników od dolnych ku coraz wyższym piętrom piramidy wieku nie podlega wyłącznie prawom statystycznym. Struktura wieku ludności, jak również udział sędziwych starców w jej najstarszej grupie pozostają bowiem pod przemożnym wpływem odległych w czasie wydarzeń historycznych, które determinowały rozwój ludności w dale­kiej przeszłości. Bez uwzględnienia tych wyda­rzeń, pośrednio wpływających na stopę uro­dzeń i zgonów, trudno zrozumieć wahania war­tości omawianych w niniejszym rozdziale współczynników. Jeżeli nawet stosunkowo nie­wielki jest ich wpływ na zmiany cząstkowych współczynników umieralności w najstarszych grupach wieku, to zmiany liczebności poszcze­gólnych roczników przekraczających próg sta­rości i sędziwej starości przesądzają o tym, że niekiedy powstają wręcz paradoksalne sy­tuacje.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)