PORÓWNANIE STANU

Porównując stan ówczesny z tym, co nie­bawem, w ciągu stu kilkudziesięciu lat, miało nastąpić w gospodarczo rozwiniętych krajach, nie wyciągajmy jednak zbyt pochopnych wnios­ków pesymistycznych. Nie negując ewidentnego faktu, że w tym czasie świat nasz wyraźnie się zestarzał, pamiętajmy, że dawna młodość, do której nigdy już nie powróci, była — wedle obrazowego określenia M. Gandhiego młodoś­cią cmentarną, nierozerwalnie związaną z ol­brzymią umieralnością w najmłodszych gru­pach wieku i wyjątkowo rozrzutną, mało efek­tywną reprodukcją. Starzejąc się, świat nasz nauczył się zarazem cenić życie ludzkie jako wartość najwyższą i od reprodukcji naturalnej przechodzi do optymalnej, zdeterminowanej nie tylko przez możliwości biologiczne czło­wieka, lecz również przez jego świadomość \ wolę wyboru, przez zdobyte prawo do decy­dowania o własnym losie i kontrolowania za­równo umieralności, jak i rozrodczości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)