PORÓWNANIE PARAMETRÓW

Porównując parametry biometryczne, zawar­te w 94 dostępnych mi najnowszych tablicach, stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że w wieku 65 lat właśnie rdzenne Fidżijki (Fidżanki?) legitymują się największym przeciętnym dalszym trwaniem życia (prawie 18 lat!), nato­miast ich mężowie (lub wdowcy, których — podobnie jak na całym świecie — jest o wiele mniej niż wdów) uplasowali się pod tym wzglę­dem na 12—13 miejscu na świecie i chociaż ustępują mieszkańcom Szwecji i Norwegii — zdystansowali płeć brzydką we wszystkich in­nych krajach rozwiniętych (przeciętne dalsze trwanie życia tubylców na wyspach Fidżi zbli­ża się do 14 lat, natomiast w Anglii, Belgii, RFN, Australii, Polsce, Austrii, Nowej Zelan­dii, Rumunii, NRD i ZSRR nie przewyższa ono 13 lat, a we Francji, Włoszech, Stanach Zje­dnoczonych, Japonii i Grecji mieści się w za­kresie 13,0—13,5 roku).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)