PODJĘCIE TEMATU

Podejmując niniejszy temat, zda­wałem sobie sprawę, że nie uniknę szczegóło­wego wyjaśnienia pojęć starzenia się i starości. Zdawałem sobie zarazem sprawę z trudności takiego wyjaśnienia, albowiem wymaga ono nie tylko sporządzenia rejestru objawów, ale rów­nież ustalenia pewnej, niech by nawet umow­nej, lecz określonej granicy, po której przekro­czeniu trafia się do obszaru starości. Przed przekroczeniem owego progu człowiek przez długie lata przemierza o wiele rozleglejszy ob­szar, w którym jeden po drugim występują, sumują się lub kumulują i stopniowo nasilają objawy starzenia się. Niezbędne staje się zatem prześledzenie tego procesu, co także nie jest ła­twe, ponieważ poglądy najwybitniejszych znaw­ców zagadnienia wykazują poważne rozbież­ności.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)