PEWNE ENKLAWY

Wręcz prze­ciwnie: można było wprawdzie wykryć pewne enklawy skupiające relatywnie najliczniejsze- grupy „stulatków”, ale nigdy nie udało się udo­wodnić, że występuje w tych przypadkach pew­na prawidłowość, tym bardziej, że wiek wielu osób należących do tej grupy nasuwał poważ­ne wątpliwości, albowiem przewyższał on czas istnienia ścisłej ewidencji ludności. Znacznie poprawniejsze z punktu widzenia zarówno nauk biologicznych, jak i społecznych jest zaliczanie do grupy sędziwych starców osób w wieku 80, 85 lub 90 lat i więcej. Dłu­go można kruszyć kopie również na temat tego- rodzaju umownej granicy, ale najprawdopo­dobniej mijałoby się to z celem.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)