ODMIENNE MECHANIZMY

Przytoczyłem je również po to, by wykazać dwa odmienne mechanizmy przecho­dzenia wiedzy tkwiącej w podświadomości do świadomości, przeistaczania się nie w pełni uświadamianego przeczucia, z którym być może przychodzimy na świat, w pewność, że oto się spełniło… W pierwszym bowiem z przy­toczonych przykładów mechanizm ten został uruchomiony przez czynniki wewnętrzne, na­tomiast w drugim — przez zewnętrzne. Zadanie, które z tego, co na razie zdąży­łem opowiedzieć, wynika, sprowadza się zatem do zdefiniowania dwóch użytych na samym po­czątku pojęć, a mianowicie: starości i starzenia się, oraz podjęcia próby sporządzenia rejestru ich najważniejszych objawów i wyznaczenia punktu na osi chronologicznej wieku, w którym występują. Wynika z niego zarazem koniecz­ność omówienia osobniczych i społecznych kon­sekwencji starzenia się w mikro- i makroskali oraz zastanowienia się, czy możliwe jest, a jeśli tak, to w jaki sposób, złagodzenie lub za­pobieżenie owym konsekwencjom.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)