ODDZIELAJĄCE GRANICE

Jest rzeczą zrozumiałą, że w takim przypadku zmie­niłyby się również granice oddzielające po­szczególne fazy procesu starzenia się demogra­ficznego, przy czym, być może, udział osób w starszym wieku należałoby obliczać nie w sto­sunku do ogólnej liczby ludności, lecz w sto­sunku do liczby ludności w wieku powyżej 20 lub 30 lat. Sądzę jednak, że jeżeli nawet stanie się to niezbędne, to wcale nie z powodów, które za­decydowały o konieczności zrewidowania po­przednich schematów klasyfikacyjnych, lecz w związku z nieco odmiennym ujęciem problemu starzenia się demograficznego, które za chwilę postaram się przedstawić. Ale zastanówmy się najpierw nad tym, co przesądziło, że nie wy­trzymały próby czasu propozycje klasyfikacyj­ne zgłaszane przez najwybitniejszych znawców przedmiotu.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)