OCENA POSTĘPÓW PROCESU

W ocenie postępów procesu starzenia się de­mograficznego używa się wielu rozmaitych wskaźników i skal. Można wśród nich rozróż­nić wskaźniki strukturalne i proporcjonalne oraz wskaźniki oparte na syntetycznych, śred- dnich wartościach. Metodyczna ocena używa­nych wskaźników jest zawarta w klasycznych monografiach E. Rosseta, który — z właściwą mu ostrożnością i niechęcią do wypowiadania sądów apodyktycznych — żadnego nie dys­kwalifikuje i żadnego też nie podnosi do rangi najprzydatniejszego. Stwierdza jednak — w ślad za G. Mackenrothem — że wskaźniki syn­tetyczne, jak np. wiek średni lub środkowy (mediana wieku), są znacznie mniej dokładne i ścisłe niż wskaźniki strukturalne i proporcjo­nalne, ponieważ wiek jest właściwością, która nie grawituje w kierunku określonej wartości przeciętnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)