OBOK URBANIZACJI

Obok ur­banizacji, czyli coraz większego skupiania się ludności w ośrodkach miejskich, jednym z takich procesów jest wzrost liczebny grupy osób w starszym wieku, do której — zgodnie ze schematem klasyfikacyjnym omówionym w poprzednim rozdziale — należą ludzie w wie­ku lat 65 i więcej.Wyniki obliczeń systematycznie prowadzo­nych przez ONZ świadczą, że w okresie 1950-1975 grupa ta zwiększyła się ze 137,1 min do 226,7 min, czyli o 65%, natomiast w okresie 1975_2000 najprawdopodobniej zwiększy się do 396,0 min, czyli o dalsze 75%. Jeśli więc w pierwszych latach powojennych liczba osób w starszym wieku była mniejsza od ówczesnej liczby ludności Stanów Zjednoczonych, to w 1975 r. zbliżała się już do liczby ludności ZSRR, a w 2000 r. będzie w przybliżeniu odpowiadała łącznej liczbie ludności, jaką obecnie legitymu­ją się Japonia, Brazylia i Indonezja, które na liście największych krajów świata zajmują ko­lejne miejsca tuż za Chinami, Indiami, ZSRR, Stanami Zjednoczonymi.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)