OBLICZONE WSPÓŁCZYNNIKI

Wartości obliczonych współczynników (0,594 u mężczyzn i 0,789 u kobiet) niezbicie świadczą, że pierwsze wrażenia, powstałe na podstawie przypadkowych obserwacji, były złudne, że po­równywane wskaźniki pozostają w istotnej, nie odwrotnej bynajmniej, lecz prostej zależności. Oznaczałoby to z kolei, że przedłużeniu prze­ciętnego dalszego trwania życia noworodka to­warzyszy zwiększenie się szans na długowiecz­ność osób w starszym wieku, że również im li udaje się w naszych czasach zasmakować owo- i ców wielowiekowej zwycięskiej walki zmierza­jącej do odrzucenia śmierci na coraz to dalsze rubieże wieku. Wniosek ten znajduje jeszcze większe uzasadnienie w razie osobnego przeba­dania tablic trwania życia pochodzących z kra­jów rozwiniętych i rozwijających się. Wartości j ‚ współczynników korelacji rang osiągają w pier­wszym przypadku 0,748 u mężczyzn i 0,845 u kobiet, w drugim zaś (odpowiednio) 0,645 i 0,741, a więc kształtują się na nieco niższym poziomie, co świadczy, że korelacja wpraw­dzie nadal jest dodatnia, ale mniej istotna.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)