NORMALNE TRWANIE ŻYCIA LUDZKIEGO

Jest rzeczą oczywistą, że nie udałoby się w tym celu wykorzystać żadnego szeregu tablic trwania życia pochodzących z jednego lub kilku krajów, ponieważ w epoce przedstatystycznej tablic takich nie sporządzano. Jak wia­domo, metody ich konstrukcji odkrył dopiero J. Graunt (1620—1674), który właśnie jako twórca tego wiekopomnego dzieła zgodnie zo­stał ochrzczony „ojcem demografii”. Jedna ja­skółka wszakże i w tym przypadku nie zrobi­ła wiosny. Co najmniej przez dwa stulecia, któ­re minęły od ukazania się pracy J. Graunta, tablice trwania życia obliczano sporadycznie, w kilku najbardziej zaawansowanych w rozwo­ju krajach europejskich. Nawet na początku XIX w. liczba krajów, w których systematycz­nie ukazywały się tablice trwania życia, była zbyt niewielka, aby można było na tej podsta­wie pokusić się o odpowiedź na pytanie, jakie jest normalne trwanie życia ludzkiego.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)