NORMALIZACJA KOLEJNOŚCI

Obok Norwegii, Szwecji i Francji znalazły się nie tylko Grecja, Kanada, Australia i Stany Zjednoczone, lecz na- wet Portugalia i Polska oraz Sri Lanka; w 1975 r. współczynnikami o wartości powyżej 16,3% legitymowały się wprawdzie tylko kra­je rozwinięte, ale ich kolejność także odbiega­ła od kolejności według wartości współczynnika starości (Stany Zjednoczone i Kanada wyprze­dzały Szwecję, Norwegię i Danię, natomiast Irlandia — Holandię i Wielką Brytanię, za któ­rą uplasowały się Włochy) i dopiero w 2000 r. i przewiduje się pewną „normalizację” kolejnoś­ci współczynników sędziwej starości (na czele listy uplasują się trzy wymienione kraje skan­dynawskie, wyprzedzające Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Irlandię, a następne lokaty przypadną NRD, Kanadzie, Australii i Holan­dii, przy czym we wszystkich wymienionych .

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)