NIEZMIENNY PORZĄDEK

Nie­zmienny porządek wymierania znajduje w każdej z tych tablic odzwierciedlenie w wyjścio­wej umieralności niemowląt i wyprowadzonej na jej podstawie wartości przeciętnego trwania życia noworodka, natomiast niezmienna roz­rodczość — w założonej wartości współczynni­ka reprodukcji brutto. Struktura wieku takiej populacji oczywiście zależy wyłącznie od pozio­mu, na którym kształtują się założone wartości ruchu naturalnego. Ludność zastojowa, której model stanowi podstawę wszystkich empiry­cznych tablic trwania życia, jest przypadkiem szczególnym ludności ustabilizowanej (warto­ści obydwu współczynników ruchu naturalnego są ustabilizowane, a ogólna umieralność kształtuje się na tym samym poziomie, co sto­pa urodzeń, wobec czego przeciętne dalsze trwanie życia noworodka jest odwrotnością wartości współczynników ruchu naturalnego).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)