NIEZAPRZECZALNA ROLA TEORETYCZNA

Obok niezaprzeczalnej roli teoretycznej tablice spełniają także rolę praktyczną, jako instrument stosowany w badaniach retrospek- cyjnych i prognostycznych. Obecnie ograniczy­my się jednak do zbadania za ich pomocą ewo­lucji wspomnianych powyżej wskaźników oraz do próby wyznaczenia czasu trwania starości.Szereg typowych tablic wymieralności, u których podstaw legły założenia zmniejszenia się umieralności niemowląt z ponad 400 do 12 zgonów na 1000 urodzeń żywych, przedłużenia się przeciętnego dalszego trwania życia nowo­rodka z 16 do 75 lat i zmian współczynnika reprodukcji brutto od 1,00 do 4,00 — umożliwia stwierdzenie, że prawdopodobne trwanie życia, które w najdawniejszych czasach waha­ło się w granicach 20—29 lat, a w niektórych, stosunkowo krótkich okresach osiągało jeszcze mniejsze wartości, dopiero niedawno mogło ’ się zbliżyć do wieku uznanego za umowny próg starości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)