NASTĘPNE FAZY PRZEMIAN

Na­stępną fazę przemian strukturalnych, której od­powiadałyby wartości wskaźnika mieszczące się w granicach 10,0—12,9%, określiłbym mianem starości właściwej, natomiast w przypadkach, w których wartość omawianego wskaźnika przewyższałaby 13,0%, używałbym określenia „zaawansowana starość demograficzna”. Stosu­jąc taką klasyfikację w niniejszym opracowa­niu, nie twierdzę bynajmniej, że jest bez­względnie poprawna. Na pewno mogą być lep­sze, a co najmniej alternatywne. Zapropono­wana przeze mnie tę jednak ma zaletę, że naj­prawdopodobniej wytrzyma próbę czasu w okresie perspektywicznym, objętym sporządzo­nymi przez ONZ prognozami, a przy tym nie obala, lecz tylko uzupełnia klasyfikacje po­przednie.Z największą natomiast przyjemnością sam zdyskwalifikuję niniejszą klasyfikację, jeżeli przekonam się, że znajdują potwierdzenie w rzeczywistości już obecnie zgłaszane propozy­cje gerontologów, wedle których w wyniku przedłużania się przeciętnego trwania życia i dalszej poprawy stanu zdrowia ludności umowny próg starości osobniczej mieści się na poziomie nie 65, lecz 75 roku życia.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)