NAJSTARSZY SPOSÓB

Najstarszym spośród wielkich obszarów była, jest i pozostanie Europa, w której rozrodczość zaczęła się obniżać najwcześniej i spadła obec­nie do najniższego na świecie poziomu. Potwier­dziła się więc, jak widać, nazwa „starego konty­nentu”, choć z innej przyczyny. Znalazło to po­twierdzenie w tym, że już przed 1950 r. znajdo­wała się w późnej fazie przejściowej mię­dzy młodością a starością demograficzną, w 1975 r. zbliżyła się do górnej granicy tej fazy, a w 2000 r. przejdzie do fazy starości właści­wej. Na drugim miejscu za Europą w latach 1950—1975 uplasowała się Ameryka Północna, która w tym czasie — mimo pewnego zwiększe­nia wartości omawianego współczynnika — po­zostawała w późnej fazie przejściowej między młodością a starością demograficzną. W tejże fazie pozostanie również w 2000 r., ale ustąpi swoje drugie miejsce Związkowi Radzieckiemu, który w okresie 1950—1975 przeszedł z wczes­nej do późnej fazy przejściowej między młodoś­cią a starością demograficzną, a w 2000 r. zbliży się do^ górnej jej granicy.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)