NAJSTARSZY SPOSÓB

Najstarszym spośród wielkich obszarów była, jest i pozostanie Europa, w której rozrodczość zaczęła się obniżać najwcześniej i spadła obec­nie do najniższego na świecie poziomu. Potwier­dziła się więc, jak widać, nazwa „starego konty­nentu”, choć z innej przyczyny. Znalazło to po­twierdzenie w tym, że już przed 1950 r. znajdo­wała się w późnej fazie przejściowej mię­dzy młodością a starością demograficzną, w 1975 r. zbliżyła się do górnej granicy tej fazy, a w 2000 r. przejdzie do fazy starości właści­wej. Na drugim miejscu za Europą w latach 1950—1975 uplasowała się Ameryka Północna, która w tym czasie — mimo pewnego zwiększe­nia wartości omawianego współczynnika — po­zostawała w późnej fazie przejściowej między młodością a starością demograficzną. W tejże fazie pozostanie również w 2000 r., ale ustąpi swoje drugie miejsce Związkowi Radzieckiemu, który w okresie 1950—1975 przeszedł z wczes­nej do późnej fazy przejściowej między młodoś­cią a starością demograficzną, a w 2000 r. zbliży się do^ górnej jej granicy.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)