NA WIELKICH OBSZARACH

Na wszyst­kich wielkich obszarach świata wiek średni ko­biet należących do omawianej subpopulacji był, jest i będzie wyższy niż mężczyzn. Dlatego też udział kobiet (stopień sfeminizowania) w po­ważnym stopniu wpływa na średnią wieku ca­łej subpopulacji. W krajach rozwiniętych średni wiek jest wyższy niż w rozwijających się, przy czym w 1975 r. różnica ta wyraźnie się zwięk­szyła w porównaniu z 1950 r. i zwiększy się jeszcze bardziej pod koniec okresu perspekty­wicznego. Najniższe wartości wieku średniego występują w Afryce, natomiast najwyższe w 1950 r. występowały w ZSRR, a w 1975 r. — w ZSRR i Ameryce Północnej, która będzie wyprzedzała Europę i ZSRR również pod ko­niec okresu perspektywicznego. Podczas gdy w Afryce wartość tego wskaźnika wzrosła w okre­sie 1950—1975 zaledwie o 0,2 roku (do 72,3 roku), w ZSRR, gdzie w 1950 r. wyniosła ona 73,0 lata — o 0,9 roku, w Europie — o 1,0 roku (do 74,0 lat), a w Ameryce Północnej — nawet o  1,6 roku (do 74,6 roku).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)