MOMENT ZAKOŃCZENIA PROCESU STARZENIA

Odsyłając czytelnika do licznych monogra­fii, których autorzy bądź skupili się na ugrun­towaniu tej lub innej hipotezy starzenia się osobniczego, bądź też poddali krytycznej anali­zie całe ich grupy, przytoczę tu jedynie wnio­sek generalny i raczej nie budzący wątpli­wości, zgodnie z którym starość nie jest zja­wiskiem, lecz procesem. Znany jest w zasadzie tylko moment zakończenia tego procesu, w którym następuje śmierć, natomiast ustalenie jego początku — logicznie rozumując — nie jest możliwe. Niektórzy autorzy są zdania, że proces starzenia zaczyna się dopiero po zakoń­czeniu okresu stabilizacji i przejściu ustroju do okresu regresywnego, inni utożsamiają ten hipotetyczny punkt początkowy z punktem, w którym na osi chronologicznej wieku występuje początek klimakterium (przekwitania).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)