MNIEJSZE WALORY

Z definicji tego wskaźnika wprawdzie wynika, że ma on mniejsze walory niż wskaź­nik przeciętnego dalszego trwania życia, gdyż w odróżnieniu od tego ostatniego — od­zwierciedla porządek wymierania populacji tylko w młodszych grupach wieka, ale ilustru­je za to wpływ charakteru tej krzywej na szanse dożycia wieku starszego. Jak świadczą informacje zawarte w tabl. 2, w miarę przedłużania się przeciętnego trwania życia wzrasta także wartość trwania życia prawdopodobnego. Tak np. w Polsce prawdo­podobne trwanie życia mężczyzn w okresie 1931—1972 zwiększyło się o 12,2 lat, natomiast kobiet — o 8,5 lat. Uzbrojeni w te, zilustrowane kilkoma przy­kładami, podstawowe informacje teoretyczne, spróbujmy teraz prześledzić ewolucję prawdo­podobnego i normalnego trwania życia w ciągu dziejów.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)