MIARY I SKALE STARZENIA SIĘ

Przy całym należytym szacunku, jakim darzę liczby bez­względne, muszę (nawet po szczegółowym omó­wieniu ich dynamiki) podkreślić, że wcale nie , one obrazują postępy procesu starzenia się lud­ności. Mogłyby się bowiem zwiększać w miarę ogólnego wzrostu ilościowego ludności i nie powodować przy tym poważniejszych konsek­wencji, gdyby nie towarzyszyły ich wzrostowi radykalne zmiany w przebiegu zasadniczych procesów demograficznych. Liczby bezwzględ­ne mają, oczywiście, olbrzymie znaczenie (gdy­byśmy nimi nie dysponowali, w ogóle nie było­by o czym mówić), ale znaczenie to w omawia­nym aspekcie nie jest decydujące. Starzenie się ludności jest bowiem pojęciem statystycznym i z jego powszechnie przyjętej definicji wynika, że polega na zwiększaniu się nie liczby osób w starszym wieku, lecz ich i udziału w ogólnej strukturze ludności.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)