MIARY I SKALE SĘDZIWEJ STAROŚCI

Na podob­nych, tylko w pewnych szczegółach różniących się, podstawach opracowano miary i skale sę­dziwej starości. W piśmiennictwie demogra­ficznym i gerontologicznym od dawna używa się w tym celu wielu współczynników empirycz­nych, za pomocą których ocenia się zmiany li­czebności grupy sędziwych starców oraz różni­ce, jakie pod tym względem występują między poszczególnymi obszarami, regionami lub kra­jami. Stwierdzono, że współczynniki, których wartości odpowiadają udziałowi tej grupy w ogólnej strukturze ludności, nie nadają się do zastosowania, albowiem pozostają w zależności nie tylko od jej liczebności oraz ogólnej liczby ludności, lecz również od liczebności naj­młodszych grup wieku i ich udziału w struk­turze ludności.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)