KRÓTKA ŻYWOTNOŚĆ SKAL

Zaryzykowałbym twierdzenie, że o krótkim żywocie dotychczasowych skal i schema­tów klasyfikacyjnych zadecydował błąd meto­dyczny autorów. Analizując przebieg procesu starzenia się ludności, posługiwali się wyłącz- iye danymi empirycznymi, które pochodziły z bieżących informacji statystycznych i niektó­rych opracowań prognostycznych, ale zbyt rzadko wykorzystywali w tym celu modele teo­retyczne. Tymczasem właśnie takie modele umożliwiają znacznie głębsze retrospekcje, a zarazem rozszerzają znacznie perspektywy pro­gnostyczne. Stanowią niezwykle skuteczne na­rzędzie w odtwarzaniu przeszłości przedstatystycznej i tworzeniu wizji odległej przyszłości, której nie sięgają prognozy realistyczne. Jed­nym z takich narzędzi są typowe (modelowe) tablice wymieralności, które omawiałem w po­przednim rozdziale. Za ich pomocą można prześledzić przebieg starzenia się ludności za­leżnie od zmian stosunków ludnościowych, a ściślej mówiąc — zmian rozrodczości i umie­ralności.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)