JAK REKORDY OLIMPIJSKIE

Podobnie jak rekordy olimpij­skie nie świadczą, że tak samo wysoko skakać lub szybko biegać potrafiłby człowiek przecięt­ny, tak wątpliwe czy nawet niewątpliwe rekor­dy długowieczności bynajmniej nie świadczą, że to, co wynika ze szczęśliwego zbiegu okolicz­ności i stanowi niezwykle rzadki wyjątek, sta­nie się kiedykolwiek, nawet w bardzo dalekiej przyszłości, regułą. Miary stosowanej wobec olimpijskich długodystansowców nie da się za­stosować do milionów osób poruszających się na zwykłych, pełnych wybojów i przeszkód drogach, z właściwą człowiekowi prędkością Wiek osiągany przez najsędziwszych starców, o  których z zawiścią i zachwytem tak wiele pi­sano, nie jest ani maksymalnym ani tym bar­dziej normalnym wiekiem właściwym gatunko­wi ludzkiemu.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)