ISTOTNE ZNACZENIE

Bardzo istotne znaczenie ma także parametr hx, któremu przypisać można dwojakie zna­czenie. Z jednej bowiem strony suma jego ko­lejnych wartości odpowiada liczbie osobolat, którymi dysponuje zbiorowość legitymująca się pewnym wiekiem lub należąca do pewnej j grupy wieku (inaczej mówiąc, odpowiada ona liczbie lat, którą przeżyje ta grupa łącznie aż do całkowitego wymarcia), natomiast z dru­giej — odzwierciedla strukturę wieku ludnoś­ci zastojowej. Aby wyjaśnić te sformułowania, posłużę się przykładem. Załóżmy, że w pew­nych hipotetycznych warunkach umieralności spośród pewnej, również hipotetycznej zbioro­wości 100 tys. jednocześnie urodzonych żadna osoba nie umiera w ciągu trzech lat swego j życia (od wieku xn do wieku xn+3 lat). Wów­czas łączny fundusz osobolat, którymi dyspo­nuje ta zbiorowość w podanym przedziale wie- ; ku xn—xn+3, wynosi 300 tys. osobolat.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)