INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW

W interpretacji wskaźników przeciętnego i normalnego trwania życia należy dostrzegać różnicę między życiem osobniczym a zbioro­wym, między jednostkowym a ogólnym. Poje­dynczy człowiek nie umiera w wieku 60 lat, jeżeli nie przeżył całego pierwszego, dziesiąte­go i sześćdziesiątego roku życia. Obliczając zaś omawiane parametry uwzględnia się fakt, że w każdym rocznym przedziale wieku nie wszystkie osoby wchodzące w skład badanej zbiorowości przeżywają ten przedział: pewna część zbiorowości umiera. Dlatego też przecięt­na osoba należąca do danej zbiorowości przeży­wa w przedziale rocznym nie cały rok, lecz tylko pewną jego część, zależną od stopy zgo­nów w tym wieku. Wynika stąd, że w popula­cji, w której przeciętne dalsze trwanie nowo­rodka płci męskiej wynosi 66,9 roku, w pierw­szej dekadzie przeciętna osoba przeżywa mniej niż 10 lat, w okresie między 18 a 64 rokiem życia (wiek dojrzałości) — mniej niż 46 lat i w okresie starości… znacznie więcej niż 1,9 roku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)