INFORMACJE STATYSTYCZNE

Warto jednak wspomnieć, że niektórzy auto­rzy, np. L. Henry, są zdania, iż tablice trwania życia należy obliczać znacznie częściej, nawet rokrocznie (ostatnio hołduje tej słusznej zasa­dzie również nasz Główny Urząd Statystyczny). Po to jednak, aby wyeliminować albo przynaj­mniej ocenić wpływ czynników przypadko­wych, powodujących wahania stopy zgonów w poszczególnych latach, obok tablic corocz­nych niezbędne są również tablice oparte na wieloletniej statystyce zgonów.Bieżąca informacja statystyczna nie jest jed­nak wystarczająca dla oznaczenia wielkości l#. Można ją obliczyć opierając się na teoretycznej konstrukcji ludności zastojowej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)