GÓRUJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Gó­rowała pod tym względem nad przytłaczającą większością krajów, które w walce o przedłuże­nie życia ludzkiego na przełomie XIX i XX w. odnosiły coraz to wspanialsze zwycięstwa. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodków obojga płci w Niemczech i Francji było większe niż w Rosji co najmniej o kilkanaście, a w kra­jach skandynawskich i Holandii — o dwadzieś­cia kilka lat, ale w miarę przesuwania się wzdłuż osi chronologicznej, szczególnie po przekroczeniu umownego progu starości, relacja stawała się coraz bardziej korzystna dla zacofanej wówczas Rosji i mniej korzyst­na dla krajów zaawansowanych w rozwoju spo­łeczno-gospodarczym. Tłumacząc ten paradoksalny na pierwszy rzut oka fakt, wymienieni autorzy wskazy­wali, że prymitywne stosunki ludnościowe, które wówczas panowały w Rosji i cechowały się bardzo wysokimi współczynnikami zarówno rozrodczości, jak i umieralności, ograniczały możliwość osiągnięcia wieku starszego.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)