FUNKCJE BIOMETRYCZNE

Późniejsze tablice trwania życia publikowano w wersji skróconej, natomiast naj­ogólniejsze wyniki powszechnego spisu lud­ności 1978 r., na podstawie których można bę­dzie obliczyć następne dokładne tablice, zosta­ną podane do wiadomości publicznej niemal jednocześnie z ukazaniem się niniejszej książki. Powinno to mnie usprawiedliwić w oczach czy­telników, którzy zrozumieją, dlaczego posługu­ję się przykładem nie najświeższej daty.Zdefiniowanie i omó­wienie podstawowych parametrów tablic trwa­nia życia nie wymaga przytaczania ich w ca­łości. Pozwoliłem sobie zatem przytoczyć tylko niewielki fragment tablic obrazujący porządek wymierania mężczyzn w starszym wieku, przy czym w zasadzie wartości funkcji biometrycz­nych podałem w odstępach pięcioletnich i tylko dla wieku 75—80 lat zrobiłem wyjątek, którego celowość uzasadnię nieco dalej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)