DYNAMIKA WSKAŹNIKA

Zarówno dynamika omówionego wskaźnika w czasie, jak i jego rozkład w przestrzeni za­chęcają do pogłębionych badań umieralności według przyczyn zgonu i wieku zmarłych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że osiągnięcie wi­docznych sukcesów w walce o istotne przedłu­żenie przeciętnego dalszego trwania życia osób w starszym wieku stanie się możliwę dopiero wówczas, gdy do powszechnej praktyki społecz­nej służby zdrowia wprowadzi się skuteczne metody zapobiegania i leczenia tzw. chorób zwyrodnieniowych. Mógłbym zaryzykować tak­że twierdzenie, że zróżnicowanie regionalne omówionego parametru jest w znacznym stop­niu zdeterminowane różnicami w umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia i no­wotworami złośliwymi, ale jego udowodnienie wymagałoby przeprowadzenia tych właśnie ba­dań, o których przed chwilą wspomniałem.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)