DYNAMIKA LICZEBNOŚCI

Ponad dwukrotny wzrost ilościowy grupy sędziwych starców najprawdopodobniej wystąpi w regio­nach rozwijających się (Ameryce Łacińskiej i Afryce oraz Azji Południowej i Wschodniej), natomiast wśród regionów rozwiniętych porów­nywalnym tempem wzrostu będzie się ligity- mował tylko ZSRR. W Europie natomiast i w Ameryce Północnej tempo wzrostu spadnie niemalże do poziomu, jaki w minionym ćwierć­wieczu notowano w Afryce i Azji Wschodniej. Podobnie jak w toku omawiania dynamiki liczebności całej grupy osób w starszym wieku, trudno nie wysunąć hipotezy, że zmiany udzia­łu i tempa wzrostu podgrupy sędziwych star­ców pozostają w związku przyczynowo-skut­kowym z przebiegiem podstawowych procesów demograficznych, a przede wszystkim ze znacz­nie wcześniejszymi wahaniami stopy i liczby urodzeń.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)