DOKŁADNA WERYFIKACJA

Nie jestem jednak zwolen­nikiem przeprowadzania granicy między sta­rością właściwą a sędziwą na poziomie setnego roku życia. Liczba „stulatków” jest tak nie­znaczna, a sama umowna granica wieku tak ewidentnie wypływa ze swego rodzaju fascyna­cji „okrągłą” liczbą, że wysnuwanie jakichkolwiek wniosków na tak kruchych podstawach wydaje się zbyt ryzykowne. Nawiasem mówiąc, w wyniku dokładnej weryfikacji danych uzy­skiwanych podczas spisów ludności wielokrot­nie podważano rozpowszechniony mit, wedle którego grupa ta najliczniej jest reprezentowa­na w krajach zacofanych pod względem gospo­darczym, legitymujących się prymitywnymi sto­sunkami ludnościowymi i nie doznających wpływu współczesnej cywilizacji.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)