CZAS TRWANIA STAROŚCI

Wyznaczenie trzech wyżej omówionych granic trwania życia ludz­kiego (maksymalnego, normalnego i prawdopo­dobnego) niewiele pomogło nam jednak w po-» szukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak długo trwa okres starości. Wartość maksymalne­go trwania życia, jak przekonaliśmy się z po­wyższych danych, wyznacza raczej odległy i na razie nieosiągalny cel niż realną granicę, na­tomiast wskaźniki statystyczne, jakimi m.in. są przeciętne, normalne i prawdopodobne war­tości trwania życia, to mają do siebie, że wy­magają ostrożnej interpretacji opartej na zna­jomości ich znaczenia i treści oraz zakresu zastosowania. Tak więc nie da się obliczyć dłu­gości okresu starości drogą elementarnych dzia­łań arytmetycznych, odejmując wiek, na który przypada jego początek, od wartości jakiejkol­wiek spośród wymienionych wskaźników. Z faktu, że przeciętne dalsze trwanie życia no­worodka płci męskiej zwiększyło się w Polsce w okresie 1931—1976 z 48,2 do 66,9 roku, nie należy np. wyciągać wniosku, że główna „wy­grana” przypadła na okres pomiędzy 49 a 67 rokiem życia, czyli na końcową część wieku dojrzałego i początkową starości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)