BRAK MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

Jednakże retrospekcja — mimo braku źró­dłowych materiałów empirycznych — jest mo­żliwa. W sukurs badaczom tego frapującego problemu przyszli bowiem twórcy tzw. typo­wych (modelowych) tablic wymieralności. Spo­rządzono je pod auspicjami ONZ specjalnie dla badania wielu procesów demograficznych w krajech nie dysponujących sprawnie działają­cym systemem ewidencji ruchu naturalnego ludności, a więc przede wszystkim krajów roz­wijających się. Eksperci ONZ jako autorzy tych tablic wychodzili z matematycznie udo­wodnionego założenia, że umieralność w okreś­lonym wieku pozostaje w zależności od umie­ralności we wszystkich innych grupach wieku, w których nie jest ona znana. Opierali się przy tym na koncepcji tzw. ludności ustabilizowanej, w której wartość obydwu zasadniczych elemen­tów ruchu naturalnego przez dłuższy czas po­zostaje na niezmiennym poziomie i w której nie odbywają się żadne ruchy migracyjne.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)